ProběhloZáří až listopad – Téma KHB v Městském divadle a kině Ostrov

Dále MDKO otevře komorní výstavu „Havlíček a divadlo“. Dále uvede cyklus „Výročí v divadle“
v podobě promítání spojeného s besedou (pro veřejnost a pro školy) a nakonec připraví kvíz
a soutěž pro žáky a studenty s názvem „Co víš o KHB?“.

Hostinec Na Hlubníku, kde Karel Havlíček hrál ochotnické divadlo

 

(www.mdko.cz)