Velká Losenice

Statek ve Velké Losenici, z něhož pocházel
otec Karla Havlíčka Matěj

Rod Havlíčků je původem z Velké Losenice. Matěj Havlíček se zde narodil 3. února 1792 v domě čp. 24. Oženil se s Josefínou Dvořákovou z Dolní Cerekve a narodil se jim zde první syn Filip. Ten však po dvou dnech zemřel. Manželé se roku 1820 odstěhovali do nedaleké Borové. Velkoloseničtí na zmíněném dome odhalili roku 1938 pamětní desku pro věčnou připomínku jeho významu.

Program:

 

ProběhloKonec října – Přednáška „Rodové kořeny Karla Havlíčka Borovského“

Přednáší Miroslav Kružík ze Státního okresního archivu Havlíčkův Brod v Místní knihovně ve Velké Losenici.


Proběhlo5. září – Hlavní oslava 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Od obecního úřadu projde středem obce průvod (zastupitelstvo obce, místní spolky, občané) k domu čp. 24, kde žili Havlíčkovi předkové; více »


Proběhlo24. a 25. července – Výstava „Karel Havlíček Borovský a Velká Losenice“

Uskuteční se v termínu tradiční velkolosenické pouti v Místní knihovně. Prezentovány zde budou materiály dokumentující vztah Karla Havlíčka k Velké více »