Oslavy

Připomenutí výročí 200 let od narození Karla Havlíčka v roce 2021 je výsledkem několikaletého snažení mnohých obcí, organizací, spolků a jedinců na Vysočině, kteří mají k tématu blízko. Tento web obsahuje základní údaje o jednotlivých plánovaných akcí, podrobnosti i aktuality.

8. května – Promenádní koncert v parku Budoucnost – ZRUŠENO

Tradiční promenádní koncert u Šupichova altánu v parku s Originálním pražským synkopickým orchestrem. Pořádá Okrašlovací spolek Budoucnost. (www.budoucnost-hb.cz)


8. května – Výstava Místa spojená s Karlem Havlíčkem

Ve Staré radnici bude zahájena výstava o významu Havlíčkova Brodu v havlíčkovské paměti, kterou pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Město více »


10. září – Páteční večer v Oku na téma Borovský, žurnalistika a svoboda slova.

Beseda s hosty, koncerty a výstava v prostorách Kafe-art OKO. Začátek v 17.00. Pořádá Klub Oko. (www.kluboko.cz)


19. září – Loutkové představení Král Lávra

Loutková adaptace Havlíčkovy satirické básně pro školní děti a dospělé. Repríza proběhne v říjnu. Pořádá loutkové divadlo Kráťa. (www.azcentrumhb.cz)


Říjen – Karel Havlíček Borovský v Krajské knihovně Vysočiny

Knihovna nabídne návštěvníkům tematický testík, otevře výstavu Karel Havlíček Borovský jako autor a téma, uspořádá interaktivní knihovnicko-informační lekce pro školy více »


8. října – Gamebooková hra Únos do Brixenu

Průzkumná hra po nové budově krajské knihovny motivovaná životem Karla Havlíčka Borovského a jeho dílem. Pořádá Krajská knihovna Vysočiny a více »


9. října – Osamělé večery Dory N.

Divadelní představení Mileny Štráfeldové o dceři Boženy Němcové v sále KD Ostrov. Pořádá Adivadlo Havlíčkův Brod. (www.adivadlo.cz)


15. října – Výstava Karel Havlíček v našich životech

Vernisáž výstavy v Havlíčkově domě o druhém životě Karla Havlíčka. Pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. (www.muzeumhb.cz)


15. a 16. října – 31. Podzimní knižní veletrh

Hlavním tématem veletrhu v KD Ostrov je „Karel Havlíček Borovský a svoboda slova ve 21. století“. Organizuje Markéta Hejkalová. (www.hejkal.cz)


16. října – koncert Jaroslav Hutka – Vladimír Merta

Známá dvojice vystoupí v Klubu Oko. (www.kluboko.cz)