Oslavy

Připomenutí výročí 200 let od narození Karla Havlíčka v roce 2021 je výsledkem několikaletého snažení mnohých obcí, organizací, spolků a jedinců na Vysočině, kteří mají k tématu blízko. Tento web obsahuje základní údaje o jednotlivých plánovaných akcí, podrobnosti i aktuality.

15. a 16. října – 31. Podzimní knižní veletrh

Hlavním tématem veletrhu v KD Ostrov je „Karel Havlíček Borovský a svoboda slova ve 21. století“. Organizuje Markéta Hejkalová. (www.hejkal.cz)


16. října – koncert Jaroslav Hutka – Vladimír Merta

Známá dvojice vystoupí v Klubu Oko. (www.kluboko.cz)


26. a 27. října – Beseda a konference o Karlu Havlíčkovi

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR pořádá odbornou besedu pro středoškoláky a konferenci pro veřejnost více »


30. října – Geocachingové setkání v centru Havlíčkova Brodu

Setkání příznivců geocachingu na úrovni „mega eventu“. Pořádá Martin Pluhař. (www.200letKHB.cz)


30. října – Epigram 2021

Slavnostní setkání novodobých epigramatiků v Havlíčkově Brodě. Pořádá Syndikát novinářů Vysočina. (www. syndikat-vysocina.blogspot.com)


Listopad – Vše, co jste chtěli vědět o KHB a báli jste se zeptat

Veřejná rozprava nad otázkami kolem Karla Havlíčka. Pořádá Okrašlovací spolek Budoucnost. (www.budoucnost-hb.cz)


11. prosince – Nesmrtelný jest tvůj duch v nesmrtelném těle

Scénické čtení zpracované Ludmilou Honzovou na téma cesty Karla Havlíčka do Brixenu. V Havlíčkově domě pořádá Adivadlo Havlíčkův Brod. (www.adivadlo.cz)


15. prosince – Odvoz do Brixenu a ukončení oslav

Dramatické ztvárnění Havlíčkova odjezdu do Brixenu spojené s lampionovým průvodem a ukončením celoročních oslav v Havlíčkově Brodě. Pořádá Město Havlíčkův Brod a více »


24. a 25. července – Výstava „Karel Havlíček Borovský a Velká Losenice“

Uskuteční se v termínu tradiční velkolosenické pouti v Místní knihovně. Prezentovány zde budou materiály dokumentující vztah Karla Havlíčka k Velké více »


5. září – Hlavní oslava 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Od obecního úřadu projde středem obce průvod (zastupitelstvo obce, místní spolky, občané) k domu čp. 24, kde žili Havlíčkovi předkové; více »