Maleč

Historický snímek zámku v Malči

Obec Maleč není s životem Karla Havlíčka přímo spjata, ale význam nabrala až rokem 1862. Tehdy zdejší zámek zakoupil český politik František Ladislav Rieger, Havlíčkův osobní přítel a politický spojenec z let 1848–1850. František Ladislav Rieger a jeho tchán František Palacký navíc považovali považovali za potřebné osobně zaopatřit Havlíčkovu dceru Zdenku. Riegerovo působení v regionu se přirozeně promítlo do budování zdejší havlíčkovské tradice. Jako nejdůležitější český politik své doby spatřil odhalení pamětní desky v Borové roku 1862 a také řečnil na pohřbu Havlíčkovy matky roku 1884 v Německém Brodě.

Program:

ProběhloČerven až září – Stálá expozice na zámku Maleč pro širokou veřejnost

Prohlídka expozice, kdy návštěvník prochází celou řadou zrestaurovaných zámeckých interiérů obsahujících původní mobiliář zámku, poskytne pomocí originálního audiosystému také množství více »


Proběhlo29. a 30. května – 200 let Havlíčka na zámku Maleč

Vlastníci zámku Maleč uspořádali pro obyvatele Havlíčkovy Borové a druhý den pro členy Matice české Společnosti Národního muzea, slavnostní dny více »