ProběhloKvěten – Novinář Havlíček

On-line připomenutí Karla Havlíčka Borovského jako významného českého žurnalisty. Příspěvek na webových stránkách a sociálních sítích se zaměří na Havlíčka jako na jednoho ze zakladatelů české žurnalistiky.