Havlíčkův Brod

Rodina Havlíčkova se do Německého Brodu přestěhovala roku 1832 a dům čp. 19, dnes zvaný Havlíčkův, vlastnila do roku 1880. Poté dům na čtyřicet let získala spořitelna a po ní město Německý Brod, které zde zřídilo muzeum a vlastní objekt dodnes. Od roku 1861, kdy částečně vyhořel, vypadá fasáda Havlíčkova domu jinak než za Havlíčkova života.

Německý Brod v 19. století, kolorovaná fotografie.

Karel Havlíček byl s tehdejším Německým Brodem spjat hned několikrát. Nejdříve tu ve třicátých letech pobýval během svých studií na hlavní škole a gymnáziu. Následovalo krátké období v polovině let čtyřicátých, když se navrátil z Ruska. V roce 1851 tu pak strávil několik měsíců mezi zákazem Slovana a odvozem do vyhnanství. Nakonec tu chvíli žil po návratu z Brixenu roku 1855, než se jeho zdraví zhoršilo a musel odjet do šternberských lázní, odkud se do Brodu již nevrátil.

Dům Havlíčkových č. p. 19, foto podoby domu před rokem 1893

Na zdejším hřbitově je pohřben jak jeho otec a matka, tak Karlova jediná dcera Zdeňka, která zde zemřela v necelých 24 letech roku 1872 na nemoc svých rodičů – tuberkulózu.

Na Havlíčkově domě byla roku 1872 odhalena plaketa s podobiznou slavného novináře. V parku Budoucnost mu místní postavili sochu roku 1924 a pravidelně si připomínají jeho výročí narození a úmrtí. Od devadesátých let 19. století se Německý Brod neoficiálně nazýval městem Havlíčkovým. Havlíčkovým Brodem se ale úředně stal až v říjnu 1945.

Snaha brodského muzea shromažďovat památky po Karlu Havlíčkovi a jeho rodině se datuje k roku 1906. Místní muzejníci tím založili tradici trvající dodnes. Po více než sto letech dnes sbírka obsahuje přes 7 000 předmětů se vztahem k rodu Havlíčků.

Nejvýraznější dominantou parku Budoucnost je pomník Karla Havlíčka z roku 1924. Autorem čtyřmetrové bronzové sochy je Bohumil Kafka a původně stála na podstavci od
Josefa Gočára
. Jenže nacisté sochu roku 1943 odvezli a podstavec zničili. Na své místo se socha vrátila v červenci 1946 a její okolí doplnil památník padlým ze světových válek.

Program:

 

ProběhloČerven – gymnazijní Land-art

Gymnázium Havlíčkův Brod si připomene svého nejslavnějšího absolventa. Další akce proběhnou na podzim. (www.ghb.cz)


ProběhloČerven – Po stopách pomníků Karla Havlíčka Borovského

Fotosoutěž pořádaná Krajskou knihovnou Vysočiny Termín: Od 01. 06. 2021 do 30. 09. 2021 Místo konání: Krajská knihovna Vysočiny Krajská knihovna Vysočiny více »


Proběhlo29. května – Turnaje v šachách pod sochou Karla Havlíčka

Hrál si Havlíček? Hrál dámu, hrál šachy? Možnost naplnit volný čas nejznámějšími deskovými hrami pod širým nebem. Pořádá AZ Centrum více »


Proběhlo8. května – Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského.

Zpřístupnění Havlíčkových epigramů na různých místech města. Organizuje Okrašlovací spolek Budoucnost. www.epigramykhb2021.cz


8. května – Promenádní koncert v parku Budoucnost – ZRUŠENO

Tradiční promenádní koncert u Šupichova altánu v parku s Originálním pražským synkopickým orchestrem. Pořádá Okrašlovací spolek Budoucnost. (www.budoucnost-hb.cz)


Proběhlo8. května – Výstava Místa spojená s Karlem Havlíčkem

Ve Staré radnici bude zahájena výstava o významu Havlíčkova Brodu v havlíčkovské paměti, kterou pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Město více »


Proběhlo10. září – Páteční večer v Oku na téma Borovský, žurnalistika a svoboda slova.

Beseda s hosty, koncerty a výstava v prostorách Kafe-art OKO. Začátek v 17.00. Pořádá Klub Oko. (www.kluboko.cz)


Proběhlo19. září – Loutkové představení Král Lávra

Loutková adaptace Havlíčkovy satirické básně pro školní děti a dospělé. Repríza proběhne v říjnu. Pořádá loutkové divadlo Kráťa. (www.azcentrumhb.cz)


ProběhloŘíjen – Karel Havlíček Borovský v Krajské knihovně Vysočiny

Knihovna nabídne návštěvníkům tematický testík, otevře výstavu Karel Havlíček Borovský jako autor a téma, uspořádá interaktivní knihovnicko-informační lekce pro školy více »


Proběhlo8. října – Gamebooková hra Únos do Brixenu

Průzkumná hra po nové budově krajské knihovny motivovaná životem Karla Havlíčka Borovského a jeho dílem. Pořádá Krajská knihovna Vysočiny a více »