Havlíčkův Brod

Rodina Havlíčkova se do Německého Brodu přestěhovala roku 1832 a dům čp. 19, dnes zvaný Havlíčkův, vlastnila do roku 1880. Poté dům na čtyřicet let získala spořitelna a po ní město Německý Brod, které zde zřídilo muzeum a vlastní objekt dodnes. Od roku 1861, kdy částečně vyhořel, vypadá fasáda Havlíčkova domu jinak než za Havlíčkova života.

Německý Brod v 19. století, kolorovaná fotografie.

Karel Havlíček byl s tehdejším Německým Brodem spjat hned několikrát. Nejdříve tu ve třicátých letech pobýval během svých studií na hlavní škole a gymnáziu. Následovalo krátké období v polovině let čtyřicátých, když se navrátil z Ruska. V roce 1851 tu pak strávil několik měsíců mezi zákazem Slovana a odvozem do vyhnanství. Nakonec tu chvíli žil po návratu z Brixenu roku 1855, než se jeho zdraví zhoršilo a musel odjet do šternberských lázní, odkud se do Brodu již nevrátil.

Dům Havlíčkových č. p. 19, foto podoby domu před rokem 1893

Na zdejším hřbitově je pohřben jak jeho otec a matka, tak Karlova jediná dcera Zdeňka, která zde zemřela v necelých 24 letech roku 1872 na nemoc svých rodičů – tuberkulózu.

Na Havlíčkově domě byla roku 1872 odhalena plaketa s podobiznou slavného novináře. V parku Budoucnost mu místní postavili sochu roku 1924 a pravidelně si připomínají jeho výročí narození a úmrtí. Od devadesátých let 19. století se Německý Brod neoficiálně nazýval městem Havlíčkovým. Havlíčkovým Brodem se ale úředně stal až v říjnu 1945.

Snaha brodského muzea shromažďovat památky po Karlu Havlíčkovi a jeho rodině se datuje k roku 1906. Místní muzejníci tím založili tradici trvající dodnes. Po více než sto letech dnes sbírka obsahuje přes 7 000 předmětů se vztahem k rodu Havlíčků.

Nejvýraznější dominantou parku Budoucnost je pomník Karla Havlíčka z roku 1924. Autorem čtyřmetrové bronzové sochy je Bohumil Kafka a původně stála na podstavci od
Josefa Gočára
. Jenže nacisté sochu roku 1943 odvezli a podstavec zničili. Na své místo se socha vrátila v červenci 1946 a její okolí doplnil památník padlým ze světových válek.

Program:

 

11. září – Oslavy výročí KHB a Dny evropského dědictví 2021

Velké oslavy pořádá Město Havlíčkův Brod ve spolupráci s různými spolky a organizacemi Odpolední program na Havlíčkově náměstí:      vystoupení pěveckého sboru více »


19. září – Loutkové představení Král Lávra

Loutková adaptace Havlíčkovy satirické básně pro školní děti a dospělé. Repríza proběhne v říjnu. Pořádá loutkové divadlo Kráťa. (www.azcentrumhb.cz)


Říjen – Karel Havlíček Borovský v Krajské knihovně Vysočiny

Knihovna nabídne návštěvníkům tematický testík, otevře výstavu Karel Havlíček Borovský jako autor a téma, uspořádá interaktivní knihovnicko-informační lekce pro školy více »


8. října – Gamebooková hra Únos do Brixenu

Průzkumná hra po nové budově krajské knihovny motivovaná životem Karla Havlíčka Borovského a jeho dílem. Pořádá Krajská knihovna Vysočiny a více »


9. října – Osamělé večery Dory N.

Divadelní představení Mileny Štráfeldové o dceři Boženy Němcové v sále KD Ostrov. Pořádá Adivadlo Havlíčkův Brod. (www.adivadlo.cz)


15. října – Výstava Karel Havlíček v našich životech

Vernisáž výstavy v Havlíčkově domě o druhém životě Karla Havlíčka. Pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. (www.muzeumhb.cz)


15. a 16. října – 31. Podzimní knižní veletrh

Hlavním tématem veletrhu v KD Ostrov je „Karel Havlíček Borovský a svoboda slova ve 21. století“. Organizuje Markéta Hejkalová. (www.hejkal.cz)


16. října – koncert Jaroslav Hutka – Vladimír Merta

Známá dvojice vystoupí v Klubu Oko. (www.kluboko.cz)


26. a 27. října – Beseda a konference o Karlu Havlíčkovi

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR pořádá odbornou besedu pro středoškoláky a konferenci pro veřejnost více »


30. října – Geocachingové setkání v centru Havlíčkova Brodu

Setkání příznivců geocachingu na úrovni „mega eventu“. Pořádá Martin Pluhař. (www.200letKHB.cz)