Havlíčkova Borová

Borová je rodištěm Karla Havlíčka. Budoucí novinář zde sice strávil pouze první roky svého života, ale dětství zde jej nepochybně formovalo. Návštěvami u borovského faráře Jana Brůžka získával představu o důležitosti víry v lidském životě, učiteli Antonínu Línkovi zase přisuzujeme nemalý vliv na rozvoj Havlíčkovy osobnosti ve škole. Někteří se též domnívají, že rázovitá krajina zdejších vrchů Havlíčka nemálo formovala.

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského v Borové, č. p. 163 (přelom 19. a 20. stol.)

Panoramatická fotka Borové použitá posléze na fotopohlednici z r. 1921

V druhé polovině 19. století se stala obec důležitým poutním místem novodobého českého národa. Odhalení plakety na rodném domě přilákalo roku 1862 na 40 000 lidí, Havlíčkovi též Borovští odhalili roku 1901 sochu, během výročí roku 1906 tu řečnil Tomáš Garrigue Masaryk, o čtyřicet let později i Edvard Beneš a roku 1956 dokonce Zdeněk Nejedlý. Havlíčka si Borová vzala do jména dne 8. února 1949.

Dne 15. srpna 1931 otevřela Jednota čsl. novinářů zrekonstruovaný rodný domek Karla Havlíčka pro veřejnost. Dům se dříve nacházel ve špatném stavu a péči mnoha lidí zde nakonec vznikla expozice Havlíčkova odkazu pro současnost. Vystavené exponáty doplňovaly expozici o Havlíčkově životě v nedalekém Německém Brodě. Dům je dnes v majetku městyse a vedle tematické výstavy zde sídlí též obecní knihovna.

Program:

20. června – Borovská pouť

Tradiční borovskou pouť ozvláštní nedělní jarmark řemeslných výrobků.


3. – 10. července – Vezeme Karla domů: štafetový běh z Brixenu do Havlíčkovy Borové

Parta nadšených běžců se rozhodla symbolicky přivézt Karla Havlíčka z vyhnanství v Brixenu zpět do rodné vsi a štafetou poběží z Alp až více »


31. červenec – Borovská desítka

Během populárního běžeckého závodu se účastníci dozvědí i něco o Karlu Havlíčkovi a vzdají mu hold.


7. srpna – Pochod Havlíčkovy mládeže z Brodu do Borové

I v roce 2021 si připomeneme iniciativy spolku, který už před listopadem 89 organizoval protesty proti tehdejšímu režimu. V rámci vzpomínkové akce více »


7. – 10. srpna – Letní kino

V Havlíčkově Borové má putovní letní kino tradici už roky a nejinak tomu bude i letos. V době výročí narození KHB v rámci více »


3. – 5. září – Hlavní program oslav narození Karla Havlíčka Borovského

Hlavní oslavy spojené se srazem rodáků budou v Havlíčkově Borové probíhat po celý víkend. Kromě jiného pořadatelé pokřtí publikaci krátkých prací více »


4. září – Turistická akce KČT

Během hlavních oslav pořádá Klub českých turistů akci s doporučenými nebo individuálními trasami. Za absolvování pochodu účastník získá diplom, absolventskou více »


25. září – Exkurze na zámek v Malči

Městys Havlíčkova Borová zprostředkuje zájemcům exkurzi na půvabný zámek v nedaleké Malči. V jeho povedené expozici se dozví mnoho informací nejen o více »


30. října – Pamětní mince KHB v muzeu

V borovském muzeu proběhne beseda se specialistou České národní banky o pamětní minci vydané k příležitosti 200 let narození Karla Havlíčka.


31. října – Vzpomínková akce k jubilejnímu výročí narození Karla Havlíčka

Společně uctíme památku velikána české žurnalistiky u jeho sochy na borovském náměstí i u jeho rodného domku. V průběhu roku více »