8. října – Gamebooková hra Únos do Brixenu

Průzkumná hra po nové budově krajské knihovny motivovaná životem Karla Havlíčka
Borovského a jeho dílem. Pořádá Krajská knihovna Vysočiny a AZ centrum – středisko
volného času. (www.kkvysociny.cz a www.azcentrumhb.cz)