8. května – Promenádní koncert v parku Budoucnost – ZRUŠENO

Tradiční promenádní koncert u Šupichova altánu v parku s Originálním pražským
synkopickým orchestrem. Pořádá Okrašlovací spolek Budoucnost.
(www.budoucnost-hb.cz)