8. května – Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského.

Zpřístupnění Havlíčkových epigramů na různých místech města. Organizuje Okrašlovací spolek Budoucnost. www.epigramykhb2021.cz