Proběhlo7. srpna – Pochod Havlíčkovy mládeže z Brodu do Borové

I v roce 2021 si připomeneme iniciativy spolku, který už před listopadem 89 organizoval akce znepokojující tehdejší režim. V rámci vzpomínkové akce účastníci opět vyrazí pěšky z Havlíčkova Brodu do Havlíčkovy Borové, kde společně pobesedují.

“V sobotu 7. srpna si lidé zopakovali pochod Havlíčkovy mládeže, nezávislé občanské iniciativy formující se koncem roku 1988 v Havlíčkově Brodě. Právě pochod se před listopadem 1989 stal v okrese jednou z nejvýraznějších veřejných vystoupení havlíčkobrodské mládeže. Konal se ke 133. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského a vedl z Havlíčkova Brodu do jeho rodiště – Havlíčkovy Borové. Pochodu se zúčastnilo více než sto sympatizantů iniciativy a celý průběh byl pod tichým dohledem represivních složek. Že se nejednalo o ledajakou akci, nasvědčovala i účast královéhradecké StB. Ta navíc celou záležitost monitorovala jak pozemně, tak ze vzduchu. Státní bezpečnost pak nezasáhla ani v momentě, kdy zástupci iniciativy podpořili petici Několik vět, hovořili o vnitropolitické situaci či v závěru odzpívali státní hymnu.
Připomínkový pochod byl ojedinělou příležitostí, jak být tehdejší události blíže a potkat se s tehdejšími aktéry. Od Havlíčkova domu v Havlíčkově Brodě se v sobotu šlo přes Pohled, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole až do Havlíčkovy Borové. Trasa měřila kolem 21 kilometrů. Následovala návštěva rodného domku K. H. Borovského, kde zúčastnění dostali výklad o Havlíčkově článku Komunismus od historika Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Ondřeje Neubauera. Po hromadné fotce před sochou na náměstí z roku 1901 následovala beseda s historikem Prokopem Tomkem z VHÚ o StB v místním hostinci U Havlíčka.”

Cit. z článku Zuzany Musilové na Deníku Havlíčkobrodska.