5. září – Hlavní oslava 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Od obecního úřadu projde středem obce průvod (zastupitelstvo obce, místní spolky, občané) k domu čp. 24, kde žili Havlíčkovi předkové; zde zazní projevy a proběhne krátký kulturní program, následovat bude odchod zpět k obecnímu úřadu a odpolední sousedské posezení s vystoupeními různých hudebních skupin