Proběhlo3. – 10. července – Vezeme Karla domů: štafetový běh z Brixenu do Havlíčkovy Borové

Parta nadšených běžců se rozhodla symbolicky přivézt Karla Havlíčka z vyhnanství v Brixenu zpět do rodné vsi a štafetou poběží z Alp až na Vysočinu. Na internetu zprostředkují ostatním své zážitky z cesty.