Proběhlo29. května – Turnaje v šachách pod sochou Karla Havlíčka

Hrál si Havlíček? Hrál dámu, hrál šachy? Možnost naplnit volný čas nejznámějšími deskovými hrami pod širým nebem. Pořádá AZ Centrum – Středisko volného času. (www.azcentrumhb.cz)