Proběhlo29. a 30. května – 200 let Havlíčka na zámku Maleč

Vlastníci zámku Maleč uspořádali pro obyvatele Havlíčkovy Borové a druhý den pro členy Matice české Společnosti Národního muzea, slavnostní dny k výročí s programem prezentace právě vydané korespondence Karla Havlíčka, přednášky na téma Havlíček – Palacký – Rieger a vernisáže putovní výstavy  Svět Karla Havlíčka. Program krátce zpestří Jaroslav Hutka.

“Od Františka Palackého vede už přímá cesta k Františku Ladislavu Riegrovi, kterému Maleč patřila. Není známo, zda Havlíček vůbec někdy v Malči byl, ale každopádně ho s Riegrem pojilo přátelství a rozuměli si lidsky i politicky. Oba byli liberálové, souzněli v názorech na budoucnost Rakouska, na veřejné působení, mnoho spolu zažili jako poslanci ve Vídni a spolu také z Vídně v roce 1848 utíkali. „Vazba se promítá i do korespondence či novin, když se Havlíček Riegra zastával či psal o jeho působení v říšské radě. A pamětníci dokonce vzpomínali, že to byl Rieger, komu se líbila Julie Sýkorová, ale nakonec to u Julie vyhrál Havlíček a na Riegra zbyla Palackého dcera,“ dodává s nadsázkou Magdaléna Pokorná.” Více z přednášky historičky M. Pokorné červnovém čísle Borovských listů v článku Hany Tonarové. Průvodcem se Borovákům stal na Malči také historik havlíčkobrodského muzea Ondřej Neubauer, který ve svém projevu připomněl Riegerův vztah k Borové a z díla Antonína Hajna Národ o Havlíčkovi odcitoval několik úryvků, např. Riegerův pozdrav z Malče k příležitosti odhalení sochy KHB v Borové roku 1901. Rieger byl mj. v komitétu pro zbudování pomníku K.H.B. Více informací k tématu najdete např. na Digitálním archivu Památníku KHB v Havlíčkově Borové.

Večer po nedělní slavnosti se uskuteční na zámku dvoukoncert Jaroslava Hutky a Vladimíra Merty s názvem Havlíčku Havle.