Proběhlo24. a 25. července – Výstava „Karel Havlíček Borovský a Velká Losenice“

Uskuteční se v termínu tradiční velkolosenické pouti v Místní knihovně. Prezentovány zde budou materiály dokumentující vztah Karla Havlíčka k Velké Losenici, historii jeho rodu i novodobé připomínání Havlíčkovy památky v obci. Dále výtvarné a literární práce žáků Základní školy a Mateřské školy Velká Losenice inspirované osobností Karla Havlíčka Borovského.

Rodokmen rodiny Havlíčkovy