Proběhlo20. října – Život Zdeňky Havlíčkové

Přednáška o životním osudu „dcery národa“, jediného potomka Karla Havlíčka, s prof. PhDr. Milenou Lenderovou, CSc.

V listopadových termínech, které jsou uvedené v brožuře, uskutečníme zveřejnění on-line záznamu z prezenčního setkání.

Akce pořádá Městská knihovna Humpolec. Podrobnější informace též na infohumpolec.cz/knihovna