19. září – Loutkové představení Král Lávra

Loutková adaptace Havlíčkovy satirické básně pro školní děti a dospělé.
Repríza proběhne v říjnu. Pořádá loutkové divadlo Kráťa. (www.azcentrumhb.cz)