16. října – koncert Jaroslav Hutka – Vladimír Merta

Známá dvojice vystoupí v Klubu Oko. (www.kluboko.cz)