15. až 21. srpna – Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského

Sedmnáctý ročník významné prázdninové akce připomene novinářovu osobnost ve dvou panelech. (www.letnizurnalistickaskola.cz)