11. září – Oslavy výročí KHB a Dny evropského dědictví 2021

Velké oslavy pořádá Město Havlíčkův Brod ve spolupráci s různými spolky a organizacemi Odpolední program na Havlíčkově náměstí:     
  • vystoupení pěveckého sboru Primadonky
  • vystoupení SPS Jasoň
  • vystoupení sboru Kalamajka
  • vystoupení Akordeonového orchestru Pohoda
  • vystoupení skupiny Ateliér (Brno)
  • vystoupení Městské hudby Františka Kmocha Kolín
  • videomapping s tématem Karla Havlíčka
Slavnost při odhalení pomníku KHB od Bohumila Kafky v Německém Brodě 14. 9. 1924
Program ve městě Tajemné brodské chodby – a možná přijde i Havlíček. Spolek Epigram zpřístupní mezi 13.00 až 18.00 hodin chodby pod Havlíčkovým náměstím z domu čp. 54 (www. spolekepigram.cz) The Affogato – Nové české fagotové kvarteto. Vystoupení v kostele sv. Vojtěcha doprovodí četba úryvků z dopisů a knih Karla Havlíčka v podání herce Jana Šťastného. Realizuje Martin Petrák. Solideo. Vystoupení multiinstrumentálního seskupení interpretující gotickou, renesanční a barokní hudbu se uskuteční v klášterním kostele sv. Rodiny. Tataband. Jazz a klasický dixieland zazní u altánku v parku díky péči Okrašlovacího spolku Budoucnost. Recitál Pavla Lutnera. Vystoupení známého brodského muzikanta v kapli sv. Kříže. Repertoár se plně přizpůsobí publiku. Výstava Karel Havlíček v Havlíčkově Brodě. Výstava návštěvníky provede po brodských památkách a popíše jejich vztah k osobě a životě Karla Havlíčka. Součástí výstavy jsou drobné úkoly, za jejichž splnění čeká odměna. Turistická akce KČT. Klub českých turistů v rámci oslav pořádá setkání na náměstí obsahující čtyři trasy, doprovodný program a možnost zisku odměn v cíli. (www.200letKHB.cz)

Podrobnosti též na www.muhb.cz