Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček se narodil do kupecké rodiny v Borové. Název rodné obce si v budoucnu přidal ke jménu,
aby dal najevo svůj původ. V Borové dlouho nepobyl. Jeho rodiče se po dvanácti letech přestěhovali do
Německého Brodu
, kde Karel chodil do hlavní školy a poté na gymnázium.

Havlíček je probuzen Františkem Dederou a následně deportován do tyrolského Brixenu.

Následovala studia v Praze. Hlavní město Čech mu učarovalo a zavedlo jej na cestu podpory české národní emancipace. Nejdříve viděl spojence v Rusech, ale roční pobyt v zemi carů jej navždy vyvedl z omylu. Havlíček se po boku Františka Palackého snažil prosadit politickou rovnost mezi národy rakouského císařství. Ačkoliv tato cesta také zůstala nenaplněna, stala se vedle podpory svobody tisku, ústavního zřízení monarchie kritiky nastupujícího absolutismu v Evropě po roce 1848 hlavním tématem Havlíčkem vydávaných novin.

Pražské novinyNárodní noviny a Slovan, které Havlíček postupně vedl v letech 1846 až 1851, představují jedinečný zjev své doby. Jeho myšlenky a názory stojí u samých základů demokratizace společnosti a zůstávají nadčasové v jakékoliv době. Havlíčkova téměř dokonalá schopnost vyjadřování mu dovolila bravurně vysvětlovat, argumentovat, též tvořit psanou satiru, která je obdivována i po generacích od autorovy smrti.

Přirozeně měl Karel Havlíček pro svůj um i povahu za svého života mnoho obdivovatelů i protivníků. Jeho smrt v nedožitých pětatřiceti letech ale do budoucna vytvořila specifický odkaz, postavený hlavně na novinářově nezdolném charakteru „bojovníka“ a nezáviděníhodném osudu „mučedníka“. Tyto interpretace vydržely více než sto let a teprve poslední tři dekády se badatelé snaží k Havlíčkovu životu a odkazu přistupovat převážně kriticky a bez potřeby jej zneužívat.

HISTORIE.CS – Dva synci z kupeckých krámů (říjen 2021)

 

Více o Karlu Havlíčkovi Borovském a oslavách z roku 2021:

Jedno z nejznámějších idealizovaných vyobrazení KHB, původně litografie z r. 1850

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***